TASER & Bodycam

AXON TASER

AXON (voorheen TASER International) is een Amerikaans bedrijf, dat technologie ontwikkelt voor overheidsdiensten en burgers. Het bekendste product van AXON is de familie van stroomstootwapens TASER. Het bedrijf is sinds de introductie van TASER gediversifieerd in technologische producten voor heidsdiensten, zoals een serie bodycams en Evidence.com, een cloud-gebaseerd digitaal bewijsplatform.

De TASER X2 is een dubbelschots stroomstootwapen. Het is een zogenaamd non lethal wapen, bedoeld om iemand tijdelijk handelingsonbekwaam te maken. Na het treffen van een persoon dient het wapen gedurende enkele seconden een stroomstoot toe. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden. Dat biedt handhavingsdiensten de gelegenheid een verdachte onder controle te krijgen. De kans op ernstig letsel als direct gevolg van het stroomstootwapen is zeer gering.

De TASER X2 kan draadloos gekoppeld worden aan de Axon Bodycam 2. De bodycam 2 wordt bijvoorbeeld geactiveerd door het trekken van het wapen, waardoor incidenten worden geregistreerd. Dit ontlast de gebruiker en draagt bij aan de vastlegging van bewijs in de moeilijkste omstandigheden. De AXON bodycam2 is een zeer robuuste camera die door een speciale buffermodus ook tot 2 minuten voor het activeren van de camera aan het beeldmateriaal toevoegt, hetgeen cruciaal bewijs kan opleveren. De camera wordt na de dienst in een docking systeem geplaatst waar het zowel download als de batterij wordt opgeladen.

De Nederlandse politie heeft een uitvoerige proef uitgevoerd met de stroomstootwapens. Het rapport hiervan is openbaar. Het gaat om het model TASER X2, een dubbelschots stroomstootwapen dat ook in gebruik is bij de Arrestatieteams in Nederland. Het wapen bleek zeer effectief in gebruik met minimaal letsel voor de verdachten.

Voor meer informatie over de producten van AXON kunt u contact opnemen met TBM.

AXON BODYCAM

AXON (voorheen TASER International) is een Amerikaans bedrijf, dat technologie ontwikkelt voor overheidsdiensten en burgers. Het bekendste product van AXON is de familie van stroomstootwapens TASER. Het bedrijf is sinds de introductie van TASER gediversifieerd in technologische producten voor overheidsdiensten, zoals een serie bodycams en Evidence.com, een cloud-gebaseerd digitaal bewijsplatform, mede gericht op burgers.

Camera’s zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ook bij de politie en andere handhavende beroepen wordt steeds meer gebruik gemaakt van beeldtechnologie. De bodycam 2 van AXON is een kleine draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd om videobeelden en geluid te registreren en/of op te slaan. De Bodycam 2 kan onder meer gebruikt worden als preventief middel tijdens onveilige situaties en voor het vastleggen van bewijs.

De AXON Bodycam kan draadloos gekoppeld worden aan de TASER. Hierdoor kan de bodycam automatisch gaan registeren bij het activeren van de trigger in kritieke situaties. Dit ontlast de gebruiker en draagt bij aan het vastleggen van bewijs, ook in de moeilijkste omstandigheden. De nieuwste Bodycam 2 heeft deze functie uitgebreid, waardoor de Bodycam ook automatisch kan gaan registreren bij bepaalde audio input, zoals bijvoorbeeld harde geluiden en schoten.

Voor meer informatie over de producten van AXON kunt u contact opnemen met TBM.